Analytics/ Reports

कुल कार्यरत अतिथि शिक्षक (2019-20)

Enter characters being displayed in above image.
क्रजिलाकुल कार्यरत अतिथि शिक्षक (2019-20)कार्यरत अतिथि शिक्षक - वर्ग-1 (2019-20)कार्यरत अतिथि शिक्षक - वर्ग-2 (2019-20)कार्यरत अतिथि शिक्षक - वर्ग-3 (2019-20)
1झाबुआ 282800
2अनूपपुर 292900
3अलीराजपुर 292900
4बड़वानी 373700
5डिण्डौरी 595900
6मण्डला 676403
7धार 2921898023
8शहडोल 45719617982
9बुरहानपुर 479199173107
10खरगोन 505178221106
11निवाड़ी615199306110
12आगर मालवा651176348127
13श्योपुर 710169248293
14ग्वालियर 715234344137
15भोपाल 74429436486
16दतिया 765218384163
17सिवनी 81639738336
18इन्दौर 83853122483
19हरदा 914229423262
20होशंगाबाद 91939243493
21रतलाम 92340247150
22बैतूल 93248543611
23नीमच 945355391199
24शाजापुर 100845547479
25उमरिया 1146271570305
26भिण्ड 1231366675190
27मन्दसौर 1346508636202
28नरसिंहपुर 1361536660165
29अशोकनगर 1367257674436
30बालाघाट 1413626672115
31मुरैना 1457328629500
32खण्डवा 1528424639465
33गुना 1560381809370
34उज्जैन 1636592759285
35रायसेन 1720552889279
36राजगढ़ 1755598969188
37जबलपुर 1766549800417
38सीहोर 18276301001196
39छिंदवाडा 1851874846131
40देवास 1857606786465
41टीकमगढ़ 19614341018509
42दमोह 1985778963244
43सीधी 2029573749707
44पन्ना 21176011181335
45विदिशा21355941199342
46कटनी 22237391045439
47रीवा 265210371139476
48शिवपुरी 271944412731002
49सतना 320711981229780
50सागर 325611101484662
51सिंगरौली 33195808311908
52छतरपुर 33248141607903